Missió, visió i valors

MISSIÓ

Treballem per garantir els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i millorar la seva qualitat de vida, i la de les famílies bé directament o a través de les entitats associades

VISIÓ

Aspirem a consolidar-nos com a entitat referència, reconeguda tant a les comarques de Girona, com al conjunt del país, pels nostres valors i per la nostra defensa dels drets de les persones amb discapacitat

Treballem amb una visió relacional i col·laborativa i desitgem construir xarxes i aliances estratègiques amb les administracions públiques i altres entitats socials per tal d’assolir un major impacte en la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual

VALORS

·Compromís.

El nostre compromís queda palès en els més de 50 anys d’atenció continuada a les persones amb discapacitat i a les seves famílies  de les entitats i en l’esperit de servei que caracteritza les nostres entitats

·Cooperació.

Som conscients que l’èxit en una organització és sempre un resultat col·lectiu. A nivell extern, tenim una actitud oberta i col·laborativa, cercant sempre les oportunitats per treballar conjuntament amb administracions i entitats socials.