Objectius

  1. Assumir la representació institucional de caràcter territorial en el sector de la discapacitat intel·lectual, amb el compromís de ser un referent sòlid i un col·laborador de l’Administració tant en el diagnòstic de les necessitats com en la planificació i l’avaluació dels serveis
  2. Detectar les necessitats de les entitats al territori i tenir una veu forta per poder fer     d’interlocutor amb l’administració territorial en la defensa de les persones i les entitats i, a l’hora, fer arribar les nostres demandes a DINCAT i altres entitats representatives
  3. Generar valor afegit a les entitats membres, en la mesura en que incrementa l’espai relacional i la massa crítica i exercir com una sola veu en els temes que es decideixin. Generar opinió pública en el territori, en defensa dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual, informant i divulgant, educant i assessorant.